MUDr. Rudolf Škríba - všeobecný lekár pre deti a dorast